Ceník služeb


Základní služby
Registrace čtenáře zdarna
Půjčování knih a časopisů     zdarma
Přístup na Internet     zdarma
Meziknihovní výpůjční služba úhrada nákladů (dle poskytující knihovny)

Poplatky z prodlení - upomínky
1. - 2. upomínka (e-mailem) zdarma
3. upomínka -Upomínací dopis 25,- Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.