Máme novou KnihoBudku!

Nemáte co číst a v knihovně je zrovna zavřeno? 
Zkuste výpůjčku z volně dostupné KnihoBudky u dětského hřiště. Můžete se tu posadit, prolistovat si knižky, a třeba nám i napsat nebo nakreslit vzkaz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čtenářská výzva

S novým rokem je tu již tradičně i nová čtenářská výzva, kterou každoročně vyhlašuje www.databazeknih.cz

 

  • Týden knihoven (5.10.-11.10.) – 24. ročník.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 24. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, ovšem letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající. Tématem je regionální historie.

 

 

 Telč a jezuité

  

  V letošním roce končí pětiletý projekt s názvem Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. S jeho výsledky je již od začátku roku veřejnost seznamována formou přednášek. Veřejná prezentace projektu vrcholí v létě dvěma výstavami- v Telči a v Nové Říši.

 

 

Telčská expozice seznámí návštěvníky s dějinami telčské koleje a probačního domu. Návštěvníci budou moci nahlédnout do života zdejší komunity a zejména do způsobu prožívání tzv. třetí probace – závěrečné fáze formace jezuity, pro kterou byl zdejší dům zřízen. Také se dozvědí, jak jezuité ovlivňovali nejen náboženský život ve městě i okolí. Na jednom místě a ve vzájemných souvislostech si budou moci prohlédnout vzácně dochované předměty dokumentující sloužení liturgie, organizování duchovních slavností, chod škol a semináře či provozování lékárny. Architekturu, mobiliář kostelů i drobnou sakrální architekturu představí reprodukce dobových plánů, fotografie dnešního stavu, a především jedinečné 3D vizualizace, které znázorní současnou podobou i historickou rekonstrukci bývalé jezuitské koleje, řádového kostela Jména Ježíš a farního kostela sv. Jakuba. 

Výstava Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši se veřejnosti otevře v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči od 11. června do 13. září 2020

Výstava Knihovna telčské juzuitské koleje, která se koná v premonstrátské kanonii v Nové Říši, okazuje osudy jedné z nejlépe dochovaných částí telčské koleje a domu třetí probace - knihovny. V současnosti známe asi pětinu svazků z kmenové kolejní knihovny, většinu z nich zakoupila po zrušení řádu právě novoříšká kanonie. Pro vybavení svého knihovního sálu navíc adaptovala telčský mobiliář, takže návštěvník má jedinečnou příležitost alespoň ve výseku spatřit uspořádání, které vídávali jezuitští Otcové v druhé polovině 18. století, kdykoli vstoupili do knihovny. Výstava Vás provede historií knihovny, přiblíží Vám přátelské vztahy mezi jezuity, zakladatelkou koleje, okolními duchovními správci i telčskými obyvateli, které se upevňovaly knižními dary. Seznámí Vás se systémem katalogizace, i výpůjčním řádem, který jezuité užívali. Stranou nezůstává ani obsah knihovny. Výstava Vám umožní nahlédnout do knih, jejich stránky jsou psány převážně v latině a představují sumu dobového vědění i poklad duchovního života. Pro nás však jsou často obtížně pochopitelné, a to nejen kvůli jazykové bariéře. 

Knihovna Vám otevře své dveře v prostorách premonstrátské kanonie v Nové Říši v termínu 21. 6. – 4. 10. 2020

Další informace k projektu najdete na  https://jezuitetelc.cz/cz, informace k prohlídkám kláštera v Nové Říši na http://www.klasternovarise.cz/index.php/cs/aktualne.

 

  Bohuslavice: kronika kraje a domopis

  

    Představujeme knihu, kterou vydává Obec Bohuslavice. Autorem publikace je pan Radovan Zejda, podílela se na ni i naše     knihovna, ale zejména většina občanů, kteří do knihy vložili svoje vzpomínky, fotografie svých rodin či historické dokumenty. Finančně vydání knihy podpořili místní firmy, obec a Kraj Vysočina. 

 

 

Nejedná se jen o ucelenou historii obce, ale také o mozaiku historických a etnografických statí, které až kronikářským způsobem mapují minulost Bohuslavic a údolí Vápovky v jejich okolí. Kniha zachycuje první zmínky o Bohuslavicích, život na deskovém statku a později klášterním panství. Snaží se o popsání běžného života vesnického lidu, lidových zvyků a obyčejů, obecně popisuje cechy a přináší slovníček zaniklých řemesel a živností. Kratší kapitola je věnovaná školství v Nové Říši, kde byla a je nejbližší škola. Text je doplněn kapitolkou o historických mapách kraje a zapojuje tak dějiny obce do dějin kraje.

Rozsáhlá kapitola Letopis Bohuslavic v souladu s názvem přináší dějiny obce členěné do analistických oddílů, které mapují dějiny obce od 14. století do současnosti. Následující kapitola je věnována spolkům, kde je vedle již zaniklých spolků hlavní pozornost věnována sboru dobrovolných hasičů. Součástí této kapitoly je i stručný přehled politických stran, které v obci působily. Závěrečné kapitoly jsou věnovány místním pamětihodnostem, hlavně kamenům a křížům, a jsou připomenuty i přírodní památky. Samostatnou částí je pak domopis, který zachycuje v historických dokumentech přehled doložených vlastníků jednotlivých domů, dovedený prakticky do současnosti.

Text je doplněn stručnými dějinami premonstrátské Kanonie sv. Petra a Pavla v Nové Říši, což je při vlivu kláštera na život obce na místě. Nechybí ani přehled dějin farnosti s výčtem farářů. Text je doplněn přehledem historických měr, vah a měn užívaných v minulosti.

Kniha je doplněna rozsáhlou obrazovou dokumentací a rejstříkem k domopisu.

 

Týden knihoven (30.9.-6.10.) – 23. ročník.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 23. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, ovšem letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající. Téma letošního roku je regionální historie. 

 

Naše knihovna zahájila týden knihoven už v neděli 29. září, kdy jsme se spolupodíleli na přípravě a slavnostním uvedení publikace „Bohuslavice: kronika kraje a domopis“ . 

 

 


Knihovnický manifest pro Evropu

 
 
Knihovnický manifest pro Evropu, který vydala EBLIDA (a SKIP je jejím členem) byl zveřejněn i v českém překladu. http://koncepce.knihovna.cz/wp-content/uploads/2019/05/Knihovni_manifest.pdf . 
 
 
 
 

V letošním roce uplyne sto let od vydání prvního knihovního zákona, zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919.  

V řadě měst a obcí fungovala knihovna již před rokem 1919. Byly to knihovny především spolkové, které v řadě případů působily de facto jako knihovny veřejné ještě před vydáním vlastního zákona. Nicméně právě vydání zákona tuto proměnu dovršilo.

   Neboj se vrátit domů

Setkání se spisovatelem Alešem Palánem a Marií Svatošovou v Knihovně Univerzitního centra Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 2„Naším cílem je naplnit dny životem, nikoliv život dny,“ říká Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v ČR. Její život a myšlenky zachytil v knize rozhovorů Neboj se vrátit domů spisovatel a publicista Aleš Palán. Setkání těchto dvou osobností proběhne v Telči u příležitosti kampaně Kniha ti sluší. Cílem kampaně je podpora a propagace české knižní kultury. Letos chceme akcí upozornit na problematiku paliativní péče.

Dobrovolné vstupné bude věnováno ve prospěch telčského Sdílení o.p.s.

 

Chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? 

Chcete čelit výzvě?

Přečtěte v průběhu celého roku dvacet knih podle předem daných témat (jednu knihu lze vždy použít pouze pro splnění jednoho tématu) a získejte zdarma 20 knih na příští výzvu nebo hrnky Databáze knih!

Více na http://www.ctenarskavyzva.cz/

 

Mezinárodní den darování knih - International Book Giving Day

14. únor je kromě svátku svatého Valentýna také mezinárodní den darování knih. International Book Giving Day probíhá po celém světě
a jeho posláním je, jak název napovídá, darovat knihu. Poprvé se tento den uskutečnil v roce 2012 a od té doby je pravidelně každý rok.

Začalo to jako akce na podporu čtení dětí, ale myslím, že se to týká všech. Tak to zkuste...žádné kytky a sladkosti, ale knihu z lásky!

 

Dejte knihu příteli nebo někomu blízkému - Oslavte svátek dávání knih a dejte dítěti ve svém okolí do ruky knihu, ať už novou, použitou nebo půjčenou.

Doneste knihu do čekárny -Vytipujte místo, kde musí děti trávit dlouhý čas čekáním – třeba čekárnu u lékaře a pokud tam zrovna nic pěkného ke čtení nemají, svoje knížky tam zaneste.

Věnujte knihy na dobročinné účely - Vyberte pěkné a zajímavé knížky, třeba je krásně zabalte a darujte je do dětských domovů, nemocničních oddělení pro děti nebo nízkoprahových zařízení.

Cílem je pomoci pěstovat vztah dětí ke čtení, proto vybírejte knížky zábavné, nic kontroverzního.

 

Telč archeologická

 

Muzeum Vysočiny představuje výstavu zaměřenou na nejstarší odhalenou historii Telčska,  mapující výsledky archeologického   bádání v oblasti horního toku Moravské Dyje . Kurátor výstavy Mgr. David Zimola.

 

 V prostorách knihovny Univerzitního centra MU v Telči do 28. 2. 2019

 Den nepřečtených knih

Den nepřečtených knih, který se koná každý rok 31. srpna, je dnem jako stvořeným pro celodenní čtení. Vezmi do ruky knihu, kterou máš rozečtenou nebo takovou, která na tebe už dlouho čeká v knihovně.

Den nepřečtených knih vznikl na Slovensku v roce 2011 a od roku 2012 jej slavíme i v České republice (a vlastně i po celém světě). V internetovém knihkupectví Martinus.cz milujeme knihy, a proto nám bylo smutno, když jsme zjistili, že 23% knih, které mají Češi doma, je nepřečtených. A tak jsme se rozhodli s tím něco udělat! :-) Jelikož chceme, aby lidé knihy nejen kupovali, ale hlavně je četli, stvořili jsme den pro knihy, ve kterém by měl každý knihomol věnovat pozornost nedočteným knihám.

Zkrátka a dobře, je načase zodpovědět si otázku: Chcete knihy číst nebo mít? ;-) Sundejte z poliček skvělé příběhy, které už dlouho čekají na přečtení, připojte se ke Dni nepřečtených knih a konečně dočtěte knihy, na které jste dosud neměli čas.

Více na: https://www.martinus.cz/denneprectenychknih

 

 Změna knihovnického systému

Vážení návštěvníci, 

od června 2018 regionální knihovna v Jihlavě, a s ní i knihovna naše, přešly na nový knihovnický systém Tritius. Prosíme vás proto o shovívavost, pokud nebude ihned možné zajistit všechny služby, které vám běžně poskytujeme.

S novým systémem se změnil nejen vzhled vyhledávací formuláře on-line katalogu, ale rozšířily se i možnosti vyhledávání, např. využití zpřesňujících kriterií (tzv.řezy). Nový katalog najdete zde. Doufáme, že se stejně jako my, s novým systémem rychle sžijete a budete s ním spokojeni. Pokud budete potřebovat radu nebo pomoc, neváhejte se na nás obrátit přímo v knihovně, mailem nebo telefonem (kontakty zde)

 

Děkujeme za pochopení.

Nové deskové hry v knihovně

 Máme pro vás novou sadu deskovek

 Až si je přijdete vypůjčit, dostanete tyto záložky do knihy jako dárek

web karelcapek.cz

Pokud se chcete dozvědět, jak žil a pracoval Karel Čapek a udělat si
krásný výlet do míst, kde Karel Čapek tvořil, navštivte web
www.karelcapek.cz. Webové stránka mapují nejen život a dílo, ale ukazují
i krásné výlety za Čapkem v oblasti Kladské pomezí. Více info k výletu
najdete zde:http://bit.ly/2KaqCL1

„Je škoda každého dobrého slova, které se neřeklo,
a škoda každého zlého slova, které se řeklo“

    Jiří Stránský

http://forum24.cz/kazdy-skaut-a-skautka-maji-stokrat-vetsi-obdiv-nez-ten-neskaut-na-hrade/

23. DUBEN : Světový den knihy a autorských práv 

 

UNESCO vyhlásilo 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv a snaží se různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví autorů.

Toto datum je pro světovou literaturu symbolické, v tento den ve stejném roce 1616 zemřeli Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare a IncaGarcilaso de la Vega. Má povzbudit každého, především pak mladé lidi k tomu, aby objevili radost a požitek z četby, ale také obnovit a zvýšit respekt k těm, kteří přispěli značnou měrou k sociálnímu a kulturnímu rozvoji humanity.

Nepřehlédněte zajímavé odkazy!

V sekci Zajímavé odkazy najdete přesně to, co slibuje její název.
Vybrali jsme užitečné rádce pro výběr skvělých knih i v netradičních formátech (například mluvené slovo pro nekonečné žehlení), zajímavé projekty z oblasti kultury, umění a vzdělávání.

Znáte zajímavý web nebo víte o zajímavé akci v okolí? Pošlete nám odkaz a podělte se s ostatními návštěvníky.

Zpětný odběr elektrospotřebičů a světelných zdrojů

Knihovna se aktivně zapojuje do systému třídění odpadů a podporuje zpětný odběr a využití elektrospotřebičů
i světelných zdrojů. 

V úředních hodinách OÚ Bohuslavice (čtvrtek 18,00-19,00) a ve výpůjční době knihovny (pondělí 18,30-20,00) můžete přinést vysloužilé drobné elektrospotřebiče, baterie a nově také světelné zdroje mimo klasické žárovky (kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami).

Více informací o tom co je možné do nádob odložit se dozvíte na stránkách neziskových společností ASEKOL a EKOLAMP, jejichž sběrné nádoby používáme.

Vaše knihovna má nový web!

Vaše knihovna má nové internetové stránky. A má z nich velkou radost. Věříme, že se Vám líbí, najdete zde vše potřebné a budete se často a rádi vracet, abyste zjistili, co je nového, které knížky přibyly a jaké akce chystáme.